Politika e Privacisë

Kjo politikë e privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona mbi mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj kur përdorni shërbimin dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe sesi ligji ju mbron .

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkronja fillestare është e madhe, kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato paraqiten në njëjës ose në shumës .

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • Llogari do të thotë një llogari unike e krijuar për Ju që të keni qasje në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë .

 • Kompani (referuar si kompani ose në këtë Marrëveshje) i referohet Pescoll Natural Product, Rr. Elton Zherka 50000 Gjakovë.

 • Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose çdo pajisje tjetër nga një faqe në internet, që përmbajnë detajet e historikut tuaj të shfletimit në atë faqe në internet, në mesin e shumë përdorimeve të saj.

 • Shteti : Kosovo

 • Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të ketë qasje në Shërbim si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhital.

 • Te dhena Personale është çdo informacion që ka të bëjë me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm .

 • Shërbimi i referohet Uebfaqes.

 • Ofrues shërbimi nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kompanisë. Ajo u referohet kompanive të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Kompania për të lehtësuar Shërbimin, për të siguruar Shërbimin në emër të Kompanisë, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Kompaninë në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi.

 • Shërbimi i Mediave Sociale të palës së tretë i referohet çdo faqe në internet ose ndonjë faqe në internet të rrjetit social përmes së cilës një Përdorues mund të identifikohet ose të krijojë një llogari për të përdorur Shërbimin.

 • Të dhënat e përdorimit refers to data collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • Uebfaqe i referohet Pescoll Natural Product, e arritshme nga https://pescoll-product.com/

 • Ju nënkuptoni individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose subjektin tjetër juridik në emër të të cilit një individ i tillë është duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, siç zbatohet.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Derisa përdorni Shërbimin tonë, Ne mund t'ju kërkojmë që të na ofroni disa informacione të identifikueshme personale që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni i identifikueshëm personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Email Adresa

 • Emri dhe mbiemri

 • Numri i telefonit

 • Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të dhënat e përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e protokollit të internetit të pajisjes suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e shërbimit tonë që ju vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, pajisja unike identifikuesit dhe të dhëna të tjera diagnostike.

Kur ju përdorni Shërbimin nga ose përmes një pajisje të lëvizshme, Ne mund të mbledhim informacione të caktuara automatikisht, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, llojin e pajisjes mobile që përdorni, ID-në unike të pajisjes tuaj celular, adresën IP të pajisjes suaj celular, celularin tuaj sistemi operativ, lloji i shfletuesit celular të Internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur Hyni në Shërbim nga ose përmes një pajisje të lëvizshmevice.

Ndjekja e Teknologjive dhe Cookies

Ne përdorim Cookie dhe teknologji të ngjashme ndjekjeje për të ndjekur aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e ndjekjes të përdorura janë fenerë, etiketa dhe skenarë për të mbledhur dhe gjurmuar informacione dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin Tonë .

Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjithë cookie-t ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookies, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Cookies mund të jenë "Këmbëngulës" ose " Seanca" Cookies. Këmbëngulës Cookies qëndroni në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen mobile kur dilni jashtë linje, ndërsa cookie-t e sesionit fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mësoni më shumë rreth cookies: Rreth Cookies.

Ne përdorim cookie-t e sesionit dhe ato të vazhdueshme për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookies te nevojshme / thelbësore

  Lloji: Cookie të Sesionit

  Administruar nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie janë thelbësore për t'ju ofruar shërbime të disponueshme përmes Uebsajtit dhe për t'ju mundësuar që të përdorni disa nga veçoritë e tij. Ato ndihmojnë për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookie, shërbimet që ju keni kërkuar nuk mund të sigurohen dhe ne i përdorim këto Cookies vetëm për t'ju ofruar ato shërbime.

 • Politika e cookies / Njoftimi i pranimit të Cookies

  Lloji: Cookies Këmbëngulës

  Administruar nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në Uebfaqe.

 • Cookie funksionaliteti

  Lloji: Cookies Këmbëngulës

  Administruar nga: Ne

  Qëllimi: Këto Cookie na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni Uebfaqen, të tilla si kujtimi i detajeve të hyrjes ose preferencat e gjuhës. Qëllimi i këtyre cookies është t'ju ofrojë një përvojë më personale dhe të shmangë detyrimin e ri-futjes së preferencave tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit..

Për më shumë informacion në lidhje me cookies që ne përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Cookies ose seksionin Cookies të Politikës tonë të Privatësisë.

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Kompania mund të përdorë të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të siguruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë, including për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë tuaj: për të menaxhuar regjistrimin tuaj si përdorues i Shërbimit. Të dhënat personale që ju jepni mund t'ju japin juve akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si një përdorues i regjistruar.
 • Për ekzekutimin e një kontrate: zhvillimin, pajtueshmërinë dhe ndërmarrjen e kontratës së blerjes për produktet, sendet ose shërbimet që keni blerë ose të ndonjë kontrate tjetër me ne përmes shërbimit.
 • Për të ju kontaktuar: Për t'ju kontaktuar përmes postës elektronike, thirrjeve telefonike, SMS ose formave të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me azhurnimet ose komunikimet informuese në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, përfshirë azhurnimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t'ju sigurar me lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme në lidhje me mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur tashmë nëse nuk keni vendosur të merrni një informacion të tillë.
 • Për të menaxhuar kërkesat tuaja: Për të marrë pjesë dhe për të menaxhuar kërkesat tuaja për Ne.

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t'ju kontaktuar.
 • Për transferimet e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin tuaj personal në lidhje me, ose gjatë negociatave, të ndonjë bashkimi, shitjes së aseteve të Kompanisë, financimit, ose blerjes së të gjithë ose një pjese të biznesit tonë në një kompani tjetër.
 • Me bashkëpunëtorët: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me bashkëpunëtorët tanë, në këtë rast do të kërkojmë nga ato bashkëpunëtorë të respektojnë këtë Rregullore të Privatësisë. Bashkëpunëtorët përfshijnë kompaninë tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të ndërmarrjeve të përbashkëta ose kompani të tjera që ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me ne.
 • Me partnerët e biznesit: Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit për t'ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose përndryshe ndërveproni në zona publike me përdorues të tjerë, informacioni i tillë mund të shikohet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë. Nëse bashkëveproni me përdorues të tjerë ose regjistroheni përmes një Shërbimi të Mediave Sociale të Palëve të Treta, kontaktet tuaja në Shërbimin e Mediave Sociale të Palëve të Treta mund të shohin emrin tuaj, profilin, fotografitë dhe përshkrimin e aktivitetit tuaj. Në mënyrë të ngjashme, përdoruesit e tjerë do të jenë në gjendje të shikojnë përshkrimet e aktivitetit tuaj, të komunikojnë me Ju dhe të shikojnë profilin tuaj.

Ruajtja e të dhënave tuaja personale

Kompania do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Kompania gjithashtu do të mbajë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht mbahen për një periudhë më të shkurtër kohe, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose Ne jemi të detyruar ligjërisht t'i mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave tuaja personale

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, përpunohet në zyrat e operimit të Kompanisë dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet - dhe mirëmbahet në - kompjuterë të vendosur jashtë shtetit tuaj, provincës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë sesa ato nga juridiksioni juaj.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë, e ndjekur nga paraqitja juaj e informacionit të tillë, përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Kompania do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend nëse nuk ka kontrolle adekuate në vend duke përfshirë sigurinë e Të dhënat tuaja dhe informacione të tjera personale.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale

Transaksionet e biznesit

Nëse Kompania është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim para se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen objekt i një Politike tjetër të Privatësisë.

Zbatimi i ligjit

Nën rrethana të caktuara, nga Kompania mund të kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet ta bëjë këtë me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Kompania mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në mirëbesimin se veprimi i tillë është i domosdoshëm:

 • Përputhuni me një detyrim ligjor
 • Mbrojnë të drejtat ose pronën e Kompanisë
 • Parandaloni ose hetoni keqbërje të mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Mbroni sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Mbroni nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të dhënave tuaja personale

Siguria e të Dhënave tuaja Personale është e rëndësishme për Ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në Internet, ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në sitin e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë të çdo siti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne mund të azhurnojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë përmes postës elektronike ose një njoftimi të shquar në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe azhurnoni azhurnimin e fundit në krye të kësaj politike të privatësisë.

Ju këshillojmë të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë në mënyrë periodike për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Rregullore të Privatësisë, Ju mund të na kontaktoni:

 • Përmes emailit: info.nrekaj@gmail.com​​

Lista njoftimeve

Njoftohu për ofertat dhe produktet e fundit!